Naam: Mia Meermans
Woonplaats: El Molino

Al meer dan 57 jaar bezielt deze Vlaamse vrouw het vormingscentrum El Molino op de Andeshoogvlakte op 20 km van de stad Potosí. De tijd heeft op haar werkkracht en bezieling geen vat gehad. Haar grote liefde voor God en de medemens blijft haar drijven.

Mia Meermans, die 87 jaar is, werd door God geroepen maar voelde niets voor een kloosterleven. Ze werd regentes landbouw- en huishoudkunde en vertrok naar Congo. Daar werd ze zwaar ziek en ze moest naar België terugkeren. Maar, eens hersteld, wilde ze terug ontwikkelingswerk doen. Het is bij toeval dat ze in Potosi terechtkwam. In 1958 ging Mia Meermans daar aan de slag op 4000 m hoogte. Ze ging er werken met jonge vrouwen die als dienstmeisjes werden uitgebuit. Aanvankelijk een moeilijke onderneming daar deze meisjes enkel hun lokale taal spraken en nog nooit de kans hadden gehad om een stad te leren kennen.

In 1962 werd in het gehucht El Molino eerst een huisje gekocht en vier jaar later een deel van een grote, verwaarloosde haciënda. Doel: de rurale bevolking steunen en begeleiden bij het opzetten van hun eigen plaatselijke initiatieven. De hacienda werd omgebouwd tot vormingscentrum waar de Indiaanse bevolking (mannen en vrouwen) van het hooggebergte een opleiding konden volgen tot promotor/begeleider van de lokale landbouwersgemeenschappen.

Nu, meer dan 50 jaar verder, blijft Mia onafgebroken de drijvende motor achter El Molino. Met de steun van Padre Carlos, de landbouwingenieur Hernan en 15 medewerkers blijft ze zich inspannen om de levenskwaliteit van de indianen van de Altiplano te verbeteren.

Scroll to Top