Katrien Desomer

Katrien Desomer
Leraar geschiedenis, esthetica, seminarie ‘Duurzaamheid’ in 5 en 6 ASO-TSO
Woonplaats: Haacht
Hobby’s: voetballen, lezen, reizen, spelletjes spelen, chocolade eten

Ik heb het geluk voor de derde keer naar El Molino te mogen reizen en de gastvrije mensen daar opnieuw te mogen ontmoeten. Mia is een ongelooflijk inspirerende vrouw die heel bescheiden blijft bij al haar verwezenlijkingen de voorbije vijftig jaar. Ik vind het belangrijk zoveel mogelijk leerlingen de kans te bieden Mia en haar team te ontmoeten, omdat je zoveel van hen kan leren.

Eens je ginder bent en kennis hebt gemaakt met de boeiende cultuur en de harde levensomstandigheden, zie je ook alles in een ander perspectief: je eigen verwende levensstijl, de dagelijkse ergernissen, de westerse gewoonten… Zo’n reis levert je bakken relativeringsvermogen op, extra rechtvaardigheidsgevoel en zin in engagement.

Bovendien doet een verblijf in het Andesgebergte je ook de ernst van de klimaatopwarming inzien. Je ondervindt de gevolgen aan den lijve: minder regenval, daardoor beduidend slechtere oogsten, landbouwgemeenschappen die niet meer in hun behoeften kunnen voorzien, plattelandsvlucht, armoede in de steden, etc.

Ik ben er zeker van dat we met deze enthousiaste en geëngageerde groep veel boeiende ervaringen zullen opdoen die we nadien zullen kunnen delen met onze familie, vrienden en schoolomgeving. Ik hoop er trouwens ooit eens met mijn man en drie zonen te geraken, zodat zij mijn verhalen ook zelf eens kunnen ondervinden.

Scroll to Top